Modlitwa za wstawiennictwem św. Filipa Smaldone

1897
EPSON scanner image
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
IMPRIMATUR KURII DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ z dn 04.06.2018 r.