Modlitwa: miesiąc maj z Maryją i św. Filipem Smaldone

1470

POBIERZ DO DRUKU W PDF>>>
WPROWADZENIE
Drodzy przyjaciele św. Filipa Smaldone,
zapraszamy was wszystkich, abyście ten miesiąc maj, poświęcony Maryi, Matce Jezusa, przeżywali w duchu św. Filipa Smaldone. Pragniemy, abyście poprzez modlitwę lepiej przygotowali się na liturgiczne wspomnienie św. Filipa Smaldone, które w Kościele katolickim obchodzone jest 4 czerwca. Niekiedy tę uroczystość obchodzimy w innym czasie, ze względu na możliwości duszpasterskie.
W Rudniku nad Sanem uroczystości ku czci św. Filipa Smaldone, naszego Ojca Założyciela i Patrona niesłyszących, odbywają się zawsze w sobotę po liturgicznym wspomnieniu. Na tę uroczystość jesteście wszyscy, ale to WSZYSCY ZAPROSZENI – NIESŁYSZĄCY I SŁYSZĄCY.
Poprzez rozważanie nabożeństwa św. Filipa Smaldone do Maryi, podczas czterotygodniowego okresu, na który zostały zaproponowane konkretne tematy, ale które każdy może swobodnie wzbogacić czytaniami i modlitwami osobistymi, chcemy dążyć do doświadczenia tego czasu ŁASKI i BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, które otrzymujemy od Boga Ojca przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Filipa Smaldone, naszego opiekuna.
s. Lea Fernandes
s. Grace Silva

Pierwszy Tydzień – WIARA
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Najświętsza Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, Ty jesteś Niewiastą Wiary, która dała Życie światu poprzez Swoje „Tak” wypowiedziane do Boga, w nadziei zbawienia wiecznego.
Dusza i serce św. Filipa Smaldone nie mogło być oddzielone od kontemplacji tajemnicy Najświętszej Dziewicy. Dla niego „pełna łaski” było zwrotem pełnym wiary, czyniąc synowskie i wielkie nabożeństwo w sercu św. Filipa Smaldone.
Każdego dnia św. Filip naśladował cnoty Maryi: cichość, pokorę, miłość i ufność w oddaniu się woli Bożej.

 • Maryjo pomóż nam żyć wiarą w Boga
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, w Tobie pokładamy ufność
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Wspomóż nas w wierze, o Maryjo
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo, pomóż nam kochać Boga z całego serca
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Bądź Maryjo siłą, która wzmacnia naszą wiarę
 • Zdrowaś Maryjo… x10

Litania do Świętego Filipa Smaldone … (patrz koniec)

 Drugi Tydzień – MIŁOŚĆ
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” – zawołała Maria podczas spotkania z Elżbietą, kiedy ona, Maryja, poszła bez marnowania czasu, aby pomagać krewnej, która potrzebowała jej pomocy. Maryja idzie do bliźniego, Maryja nie patrzy na siebie, ale postanawia uczynić swoje życie aktem miłości dla potrzebujących.
Św. Filip Smaldone, człowiek wiary i wielkiej miłości, poszedł za przykładem Maryi i z wielkim oddaniem celebrował wszystkie święta Maryi. Obchodził uroczyście każdą pierwszą sobotę miesiąca na cześć Niepokalanego Serca Maryi i codziennie odmawiał Różaniec święty, klęcząc przed obrazem Matki Boskiej. Przekazał swą macierzyńską czułość wszystkim ludziom.

 • Maryjo uczyń moje serce według twojego serca
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo, Święta Dziewico, naucz mnie pomagać moim braciom
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo, wlej do mego serca dar Miłości
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Pomóż mi odkryć piękno i radość z czynienia dobra dla wszystkich
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Bądź Maryjo, siłą, która wzmacnia moją miłość
 • Zdrowaś Maryjo… x10

Litania do Świętego Filipa Smaldone … (patrz koniec)

TRZECI TYDZIEŃ – POKORA
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” –  Maryja jest w pełni oddana woli Bożej, gdyż uznaje tylko w Bogu swoje szczęście i cel swego życia.
Nawet wówczas, gdy stary Symeon, prorok, w świątyni mówi do Maryi: „miecz boleści przebije Twoje Serce”, Maryja milczy, rozmyśla w swym sercu o cudzie bycia wybraną przez Boga: bez reklamy, bez pychy, ale chowając wszystkie te sprawy w Swoim sercu, w milczeniu i z miłością.
Św. Filip Smaldone pracował i cierpiał w milczeniu i pokorze, i często powtarzał: „Nie cieszą mnie pochwały, brawa, bo tylko Bogu zawdzięczamy wszelkie dobro, które jest czynione”. Nawet w najtrudniejszych chwilach zawsze wołał w milczeniu, ukryciu, modlitwie, zwracając się do Dziewicy Nieustającej Pomocy, tak jemu drogiej.

 • Maryjo, Matko Pokory, naucz nas Tej pobożności
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo Dziewico, Matko Boga, pomóż nam być Twoimi prawdziwymi dziećmi
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Twoja Pokora, Maryjo, niech wzbogaca moją duszę
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Dziewico Święta ofiaruj mi dar pokory
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Bądź Ty, Maryjo, siłą w cichości, która leczy moje serce
 • Zdrowaś Maryjo… x10

Litania do Świętego Filipa Smaldone … (patrz koniec)

CZWARTY TYDZIEŃ – RADOŚĆ
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Zbawicielu moim” – radość Maryi jest wyrazem jej uznania dla Bożego działania w jej życiu. To Bóg czyni cuda, Bóg jest autorem wszelkiego dobra w jej życiu, a Maryja rozpoznaje tę prawdę i wybucha radością poprzez pieśń uwielbienia Najwyższego, który widział w niej, mimo jej pokory, wybrankę na Matkę Jezusa.
Św. Filip Smaldone, człowiek wiary, miłości i pokory, jest także człowiekiem radości, ponieważ potrafił przeżyć całe swoje życie blisko Maryi Panny. Zawsze polegał na Niej i powierzył swój apostolat Madonnie z Pompei. Jego radość pochodziła z serca, w którym mieszkał Bóg. To Bóg sprawił, że św. Filip Smaldone radował się tak, jak Dziewica wyśpiewując „Magnificat”, swoją pieśnią uwielbienia i wdzięczności: „Ja jestem wszystkim w Bogu i Bóg jest dla mnie wszystkim”.

 • O Maryjo Matko Radości, otwórz moje serce
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Maryjo, pomóż mi rozpoznać w Bogu cel mojego życia
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Twoja radość, o Maryjo, napełnia moją duszę
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Dziewico Święta, pełna łaski, wstawiaj się za mną
 • Zdrowaś Maryjo… x10
 • Bądź Ty, o Maryjo, prawdziwą radością mojego serca
 • Zdrowaś Maryjo… x10

Litania do Świętego Filipa Smaldone … (patrz koniec)

Litania do Świętego Filipa Smaldone
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święty Filipie Smaldone, Patronie głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Patronie duszpasterzy głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Kapłanie głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Kapłanie pełen miłości Bożej, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Opiekunie głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Przyjacielu głuchych, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Sługo ubogich, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Człowieku wielkiej pokory, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Wspierający nas w trudnościach i cierpieniach, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu wiary i zaufania Bogu, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu przebaczania ludziom, którzy nas skrzywdzili, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu codziennej i wytrwałej modlitwy, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Orędowniku przed Bogiem, aby nigdy nie brakowało kapłanów naśladujących Twój przykład życia, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Wzorze Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu Miłości i Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Wzorze miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami
Święty Filipie Smaldone, Nauczycielu miłości do Maryi Matki Jezusa i naszej Matki, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj sie nad nami.

 Módl się za nami Święty Filipie Smaldone.
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty który pragniesz naszego szczęścia i dałeś nam kapłana, świętego Filipa Smaldone, aby był ojcem i przyjacielem głuchych. Prosimy Cię, abyśmy przez przykład jego życia i wstawiennictwo umieli służyć innym ludziom i doszli do Twojego królestwa w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Św. Filipie Smaldone, Ojcze i Nauczycielu niesłyszących, módl się za nami