Wszystkich Świętych a wśród nich nasz Patron (1.11.2022)

573

Relikwie św. Filipa Smaldone, patrona Niesłyszących zostały wystawione wśród relikwii innych świętych i błogosławionych w Noc Świętych zorganizowanej w kościele św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.