Film nagrodzony w IX edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

654