Cukierki księdza Wali czyli film o Przyjacielu Niesłyszących (napisy angielskie)

1839

Cukierki księdza Wali czyli rzecz o ks. infułacie Czesławie Wali
Scenariusz i reżyseria Artur Janicki
Tłumaczenie: język angielski
Rudnik nad Sanem 13 marca 2018