9 marca – św. Dominik Savio

976

Święci na każdy dzień w języku migowym
Miga: Józef Prokop
Czyta: ks. Stanisław Gurba
© Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej (A.D. 2020)