4 marca – św. Kazimierz Królewicz

473

Święci na każdy dzień w języku migowym
Miga: Józef Prokop
Czyta: ks. Stanisław Gurba
© Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej (A.D. 2020)