Dziś liturgiczne wspomnienie św. Filipa Smaldone, patrona niesłyszących

507