Letni kurs języka migowego o profilu katechetycznym: Katowice, 29 lipca – 13 sierpnia 2019

1074

Ośrodek Edukacyjny Katolickiej Misji dla Niesłyszących oraz Krajowy Duszpasterz Niesłyszących zapraszają na Kurs Języka Migowego o profilu katechetycznym

TERMIN: 29 lipca – 13 sierpnia 2019 roku
MIEJSCE: KATOWICEGMACH WYŻSZEGO ŚLĄSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KATOWICACH, ul. Wita Stwosza 17.
KOSZT:  1610 (650 zł- kurs, 960 zł koszty wyżywienia i zakwaterowania)

Ukończenie kursu I stopnia (KK1), który jest przeznaczony dla słuchaczy początkujących, ma ułatwić szeroko rozumianą pracę duszpasterską wśród głuchoniemych. Zajęcia obejmują naukę alfabetu palcowego oraz 500 znaków ideograficznych, dobranych pod kątem zastosowania
w duszpasterstwie. Ćwiczenia oraz wykłady z zakresu surdologii i duszpasterstwa niesłyszących mają dać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przekazu prawd wiary osobom niesłyszącym i tłumaczenia tekstów Mszy św. na język migowy.

Kurs II stopnia(KK2)rozwija umiejętności codziennej komunikacji z osobami niesłyszącymi i przekazywania prawd moralnych. Słownictwo opanowane w czasie kursu pozwala na przeprowadzenie katechezy sakramentalnej oraz na tłumaczenie takich tekstów liturgicznych, jak: obrzędy Sakramentu Małżeństwa, Chrztu, Namaszczenia Chorych, obrzędy pogrzebu i najważniejszych nabożeństw. Zajęcia obejmują powtórzenie materiału I stopnia, naukę 500 znaków ideograficznych, ćwiczenia w posługiwaniu się językiem migowym w konkretnych sytuacjach oraz wykłady z zakresu surdologii i duszpasterstwa niesłyszących. Ze względu na specjalistyczny charakter kursu, warunkiem przyjęcia na II stopień jest ukończenie I stopnia kursu języka migowego dla duszpasterzy, lub praktyczne doświadczenie w pracy duszpasterskiej z niesłyszącymi.

Kursy zakończone są egzaminem, a uczestnictwo w nich jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Edukacyjny Katolickiej Misji dla Niesłyszących. Doświadczenia osób zajmujących się nauczaniem języka migowego wykazują, że nauka na kursie wyjazdowym jest najefektywniejszą spośród wszystkich form kształcenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach, z których każda prowadzona jest przez dwóch wykładowców. Z tego powodu ilość miejsc na kursie jest ograniczona.Zajęcia wykładowe oraz konwersatoria będą prowadzone przez wykładowców języka migowego, posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia tego typu kursów. Kadra dydaktyczna składa się zarówno z osób świeckich, jak i duchownych, które na co dzień pracują wśród niesłyszących.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 1 maja 2019 na adres mailowy Krajowego Duszpasterza Niesłyszących: lukasz.pasuto@archidiecezjakatowicka.pl

O przyjęciu na kurs poinformujemy osobiście bądź droga listowną. Zaznacza się, iż jedyną osobą upoważnioną do informowania o przyjęciu na kurs oraz ewentualnych zmianach jest ks. Łukasz Pasuto