Św. Franciszek Salezy (1567 – 1622)

1057

Urodził się w 1567 r. w Sabaudii. Był biskupem Genewy. Stał się słynny dzięki wielu książkom, które napisał, a które dotyczyły życia duchowego i teologii. Przygotował do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii św. niesłyszącego chłopca imieniem Marcin. Potem cały czas nauczał Marcina, tłumaczył mu prawdy wiary i był jego spowiednikiem. Ich przyjaźń była tak wielka, iż kiedy w 1622 r. święty biskup umarł, Marcin bardzo rozpaczał i zachorował ze smutku. Św. Franciszek Salezy jest wspominany przez Kościół 24 stycznia.