Duszpasterstwo w Tarnobrzegu

751

TARNOBRZEG,
kościół pw. św. Barbary
ul. św. Barbary 26,
39-400 Tarnobrzeg

(Msza św. w III niedzielę miesiąca, godz. 15.00)

Duszpasterz: ks. Michał Zelik
ul. Konstytucji 3 Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg (parafia Serbinów)