Diecezjalny Duszpasterz

748

Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej
ul. Mariacka 9,
27-600 Sandomierz
www.effatha.diecezjasandomierska.pl
e-mail: nieslyszacy.sandomierz@gmail.com
fb.: https://www.facebook.com/diecezjasandomierska/

Diecezjalny Duszpasterz: ks. Stanisław Gurba,
os. Stawki 36,
27-400 Sandomierz
tel. 663-212-770;
e-mail: sgurba112@gmail.com