Tanti Auguri: Najlepsze życzenia z okazji Dnia Życia Konsekrowanego

419

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i św. Filipa Smaldone naszym drogim siostrom Lea i Grace oraz wszystkim siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc.