Procesja z palmami w Sandomierzu

1308

W ciszy i skupieniu szli w procesji z palmami podczas Mszy Świętej dla Niesłyszących w Sandomierzu. Niedzielna Eucharystia była okazją do spowiedzi przedświątecznej, dla narzeczonych – dniem skupienia, dla wszystkim wspólnym rozmyślaniem nad męką Chrystusa. W tym roku Mękę Pańską odczytała wyjątkowo jedna osoba migająca – było to więc opowiadanie o cierpieniu Jezusa. W uroczystości uczestniczyli także głusi z Tarnobrzega wraz ze swoim ks. duszpasterzem Piotrem Grabowskim. Przybyli także niesłyszący z innych miejsc, m.in. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego też grupa była wyjątkowo liczna. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: