Triduum do św. Filipa SMALDONE

982

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  1. Święty Filipie, który przez swoje życie i swój dar dla ubogich i głuchych dałeś nam przykład płonącej miłości i nauczyłeś nas oddawać się całkowicie bliźnim, wyproś dla nas od Boga dar miłości, abyśmy poprzez nasze codzienne świadectwo życia mogli nieść światu Ewangelię.
  2. Święty Filipie, który poprzez swoje cnoty życia kapłańskiego dałeś godne podziwu świadectwo wiary i przyczyniłeś się do rozpowszechniania Ewangelii w służbie misjom, w służbie pojednania z godnym podziwu sposobem życia, wyproś dla nas od Pana dar wiary, abyśmy wierni obietnicom danym na chrzcie świętym i zawsze posłuszni świętym pasterzom, mogli pomagać w głoszeniu Jezusa, naszego Zbawiciela i Tego, który Go posłał.
  3. Święty Filipie, który pomimo cierpienia i prześladowań zawsze zachowałeś niezmienną nadzieję, zaufanie i cierpliwość, dając każdemu przykład żarliwej pobożności, ofiary i pokuty, wyproś dla nas od Pana dar nadziei, abyśmy mogli świadczyć o Twojej Boskiej obecności i uczyć braci, aby kroczyli zawsze z ufnością i radością wypływającą z wiary.
  4. Święty Filipie, który przez całe twoje życie kapłańskie i jako założyciel Sióstr Salezjanek Świętych Serc, dawałeś wspaniały przykład pobożności eucharystycznej i maryjnej, wyproś dla nas od Boga łaskę poznania żywej obecności Jezusa w Sakramencie Ołtarza i pragnienie synowskiego nabożeństwa do Jego matki, Maryi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.