POMAGAMY!!! Głusi z Sandomierza wsparli budowę Domu dla Niesłyszących

1022

Modlitwa, post, jałmużna… Jako duszpasterstwo chcemy wesprzeć dzieło rozpoczęte przez księdza infułata Czesława Walę, szczególnie teraz, w Wielkim Poście. Niech nasza jałmużna będzie darem dla ludzi potrzebujących, a dla ofiarodawców zasługą na niebo…

Taca z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu zebrana podczas Mszy św. dla niesłyszących w Sandomierzu została przeznaczona na wsparcie budowy Ogólnopolskiego Domu dla Niesłyszących im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem. Kwotę 302 zł wpłacono na konto poprzez stronę https://zrzutka.pl/etprgd

Wszystkim, którzy wsparli to dzieło poprzez niedzielną tacę, a także indywidualne wpłaty składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.