Pielgrzymka Głuchych do Kałkowa (1.07.2023)

1156

Kolejny raz w pierwszą sobotę lipca odbyła się ogólnopolska pielgrzymka niesłyszących do Kałkowa. Naszą diecezji reprezentowali przedstawiciele z Tarnobrzega, Sandomierza i najliczniejsza grupa z Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z pocztem sztandarowym. Mszę św. koncelebrował ks. Stanisław Gurba, diecezjalny diszpasterz niesłyszacych. Po Mszy św. Głusi modlili się przy grobie ks. inf. Czesława Wali, przy figurze Chrystusa Króla oraz w kaplicy Głuchych na Golgocie.

Organizatorem pielgrzymki było Apostolstwo Głuchych z Kałkowa.