Nowenna do św. Filipa Smaldone (od 26 maja do 3 czerwca)

816

TEKST DO POBRANIA W WERSJI PDF KLIKNIJ>>>

Nowenna (czyli 9 dni) modlitwy przed Uroczystością św. Filipa Smaldone
od 26 maja do 3 czerwca (liturgiczne wspomnienie św. Filipa jest 4 czerwca)
ZAPROSZENIE DO MODLITWY: SIOSTRA LEA
Nowenna codziennie, o godz. 18.00 na naszej stronie


DZIEŃ 1 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (26 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: MATKA GENERALNA
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Ja jestem cały dla Boga, Bóg jest wszystkim dla mnie”

Życie konsekrowane, drodzy bracia i siostry, jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. Siostry Salezjanki Najświętszych Serc żyją w świecie, nie będąc ze świata, ponieważ każda zakonnica jest znakiem Wieczności, życia w przyszłym świecie. Święty Filip Smaldone chciał, aby kobiety, matki, poświęcone sercu Matki kochały i służyły wszystkim, przede wszystkim głuchym. 

Panie Jezu, spotkanie z Tobą pozwala nam dostrzec Cię tam, gdzie jesteśmy. 

Powtarzamy wspólnie: Weź nasze serce Jezu. 

Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu … 

Maryjo, Matko Głuchych, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 2 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (27 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA MARIE LOUISE
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Im wyższy chcesz zbudować budynek,
tym głębsze muszą być fundamenty”

Powołanie zakonne oznacza naśladowanie Jezusa, naszego Mistrza: młoda kobieta, która prosi o bycie Salezjanką Najświętszych Serc, oddaje całe swoje życie, odnawiając każdego dnia swoją wolę myślenia, marzenia, cierpienia, radowania się, ofiarowania, życia miłością na wzór Jezusa, poprzez proste codzienne czynności.

 Panie Jezu, tylko Twoje oczy widzą i kochają wszystko w nas: daj nam światło Ducha Świętego, abyśmy wpatrując się w Ciebie poznawali nasze prawdziwe oblicze jako umiłowane dzieci.

 Powtarzamy wspólnie: Weź nasze pragnienia Jezu. 

Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

 Maryjo, Matko Konsekrowanych, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 3 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (28 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA MARIA DOLORIS
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Dążenie do doskonałości musi być z motywów nadprzyrodzonych,
poprzedzone pragnieniami, stale w czynach”

Salezjanki Najświętszych Serc odpowiadają na misyjne wezwanie, które im powierzył Bóg, ofiarowując im miłość, pokorę, cierpliwość i miłość do ludzi, którzy nie słyszą i nie słuchają sercem. Modlitwa indywidualna, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Święta i różne formy modlitwy umacniają w nich łaskę bycia znakami nadziei i zadatkiem nowego życia.

 Panie Jezu, wybierając Ciebie, pozwalasz nam przezwyciężyć gorycz naszych samotności i lęk przed naszymi słabościami.

 Powtarzamy wspólnie: Weź nasze słabości Jezu.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

 Maryjo, Matko Osób Zakonnych, módl się za nami.

Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 4 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (29 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA FRANCA
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Zaufanie Bogu pozwala nam również zaakceptować nasze ograniczenia posiadania, naszych możliwości i naszych działań, choroby i starości”

Naśladując Chrystusa, w pokorze i miłości św. Filipa Smaldone, każdy salezjanka ofiaruje życie dla dobra wszystkich braci i sióstr, bez względu na to, czy są to głusi, czy nie. Każdy potrzebuje Słowa Bożego, przykładu osoby konsekrowanej, a także Jezusa, który pragnął całkowicie oddać się woli Ojca, służąc swojemu Królestwu Miłości poprzez ofiarowanie samego siebie na krzyżu.

 Panie Jezu, tylko z Tobą rzeczywistość jest wypełniona życiem. Naucz nas sztuki kochania: doświadczenie jest możliwe, ponieważ Ty jesteś w nas i z nami.

 Powtarzamy wspólnie: Weź nasze życie, Jezu.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

 Maryjo, Matko Powołań, módl się za nami.

Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 5 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (30 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA GIANFRANCA
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Naszym celem jest Bóg, dla którego pracujemy”

Zbliżające się świętowanie 25-lecia życia zakonnego, poświęcenia siebie Miłości Serca Jezusa, nie jest celem, ale wielkim DAREM, który Bóg chce dawać każdego dnia, ponieważ uczymy się wszyscy, aby składać Mu DZIĘKI. To lata ofiary i uwielbienia, dziękczynienia, całkowitego przylgnięcia, zażyłości z Panem Życia. Lata przeżyte w radości codziennego doświadczania wielkości Boga, który jest MIŁOŚCIĄ..

 Panie Jezu, idąc za Tobą, rozkwitają nasze pragnienia i podejmujemy decyzje: ofiarując z siebie to, co najlepsze w życiu.

 Powtarzamy wspólnie: Weź nasze istnienie, Jezu.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

Maryjo, Matko Młodych, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 6 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (31 MAJA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA ODACY
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Dzięki pokorze cnoty wzrastają i zakorzeniają się głęboko w duszy”

Siostra Salezjanka Najświętszych Serc, która cieszy się, że może świętować 25 lat życia zakonnego, świadczy o tym, że postawiła swoje ślady na śladach Chrystusa, zawierzając siebie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi oraz opiece świętego Franciszka Salezego oraz przewodnictwu św. Filipa Smaldone, człowieka wielkiej miłości.

Panie Jezu, pociągnij nas do spotkania z Tobą i wezwij nas, abyśmy szli za Tobą, aby otrzymać od Ciebie dar powołania: wzrastać, dojrzewać i stawać się darem dla innych.

 Powtarzamy wspólnie: Weź nasze bytowanie, Jezu.

Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

 Maryjo, Matko tych, którzy Ci ufają, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 7 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (01 CZERWCA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA M. CHANTAL
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Modlitwa jest pokorą człowieka, który uznaje swoją głęboką nędzę:
wszystko otrzymuje od Boga i nic od siebie”

Osoby poświęcone Bogu świadczą o swoim życiu ukrytym z Chrystusem w skrytości swoich serc, ale przede wszystkim poprzez wyznawanie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, darów, które pozwalają im w pełni poświęcić się służbie Królestwu Bożemu i wypełnieniu woli Bożej.

Panie Jezu, zachowaj w nas wierność względem Ciebie. Trzymaj nas mocno w Twojej Nieskończonej Miłości, do której zmierzamy. Tylko Ty masz Słowa Życia Wiecznego.

 Powtarzamy wspólnie: Weź moje ubóstwo, Jezu.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

 Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 8 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (02 CZERWCA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA CATERINA
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Posłuszeństwo to pokora woli, która wyrzeka się miłości,
aby potwierdzić tylko absolutną władzę Boga w poznaniu”

Siostra zakonna jest osobą, która odpowiada na wezwanie Jezusa, które czuje w sercu. Wezwaniem do poświęcenia całego życia miłości Boga siostra zakonna dzieli się z innymi współsiostrami, dlatego  jest również powołana do życia we wspólnocie, aby lepiej przeżywać misję i działać na przykładzie pierwszych chrześcijan, którzy mieli wszystko wspólnie.

 Panie Jezu, chcemy dać ci wszystko, czym jesteśmy. Oto owoce naszej pracy, weź je i spraw, abyśmy przynosili owoce, aby wielu młodych ludzi mogło usłyszeć głos Twego powołania i odpowiedzieć z radością i entuzjazmem na to wezwanie.

 Powtarzamy wspólnie: Weź mnie, Jezu.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

Maryjo, Matko Powołanych, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.

DZIEŃ 9 NOWENNY DO ŚW. FILIPA SMALDONE (03 CZERWCA 2020)
MODLITWY PROWADZI: SIOSTRA UDERICA
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z nauczania św. Filipa Smaldone:
“Każdy  człowiek ubogi, który puka do naszych drzwi, musi znaleźć pewną odpowiedź w naszym sercu, ponieważ to Chrystus prosi o naszą miłość”

Pięknie jest śpiewać Panu, pięknie wychwalać Jego imię, pięknie żyć dla innych, pięknie być całkowicie dla Boga, to daje nam radość, że jesteśmy kochani przez Boga, który jest nieskończoną i jedyną miłością. Świętuj, chwal, raduj się, oddaj minimum, które możesz uczynić, aby wyrazić przed Nim naszą wielką i nieskończoną wdzięczność za wszystkie dary, którymi On nas obdarza.

DAJ NAM MIŁOŚĆ BOGA.
DAJ NAM DZIAŁAĆ DLA JEZUSA.
DAJ NAM BYĆ POD OPIEKĄ MARYI.
I … JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI.

 Panie Jezu, poświęcamy Ci nasze istnienie. Słodkie Serce Jezusa spraw, abym Cię coraz bardziej kochał. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

 Módlmy się:
Boże wszelkiej pociechy,
który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana,
aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych,
pozwól nam, za Jego wstawiennictwem,
poświęcić nasze życie służbie bliźniemu,
abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …

Maryjo, Matko dzieci Bożych, módl się za nami.
Św. Filipie Smaldone, módl się za nami.