Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Sobota on-line

854

Przeżywając Triduum Paschalne znów skorzystamy z pomocy Duszpasterstwa we Wrocławiu, którzy będą transmitować w języku migowym liturgię w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (strona facebook >>>). Zapraszamy do uczestnictwa.

Transmisja na żywo będzie prowadzona na profilu facebookowym wrocławskiego duszpasterstwa według następującego porządku:
Wielki Czwartek – godz. 18.00,
Wielki Piątek – godz. 18.00,
Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy – godz. 20.00.

Dziękujemy też ks. Tomaszowi Filinowiczowi i Fundacji Fonis za umożliwienie uczestnictwa w liturgii!