Osoby głuche i słabosłyszące, które od gromadzą się regularnie przy kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu na spotkaniach duszpasterskich oraz niedzielnej Mszy świętej sprawowanej w języku migowym, mieli okazję lepiej poznać byłego proboszcza tej parafii, męczennika za prawdę – bł. ks. Antoniego Rewerę.

Stare fotografie, korespondencja, a przede wszystkim pamiątki związane z Błogosławionym, zebrane i wyeksponowane w Izbie Pamięci jemu poświęconej, znacznie ułatwiły osobom niesłyszącym poznanie biografii oraz drogę do męczeństwa sandomierskiego Maksymiliana. Zwiedzanie wystawy w Domu bł. ks. Antoniego Rewery zostało zorganizowane przez Duszpasterstwo Niesłyszących wraz z klerykami działającymi w Kole Duszpasterstwa Głuchoniemych przy WSD Sandomierz z okazji przypadającej w tym roku 75 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Antoniego.