Warsztaty języka migowego dla studentów w Bibliotece KUL

749

Na KUL w Stalowej Woli odbyły się warsztaty pod nazwą „Wprowadzenie do polskiego języka migowego”. Zajęcia objęły praktyczną naukę, w której istotną rolę odgrywają mimika i mowa ciała.

kliknij tutaj>>> http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=7073