Książka o życiu ks. infułata Czesława Wali – nowość wydawnicza

1994

„Ks. Czesław Wala – w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” to tytuł książki autorstwa ks. Aleksandra Burdzego opowiadająca o życiu ks. infułata Czesława Wali, jego dziełach, podejmowanych inicjatywach. Wiele uwagi poświęcono także organizacji duszpasterstwa niesłyszących, pracy na rzecz tej grupy osób niepełnosprawnych w diecezji sandomierskiej, w Kałkowie-Godowie i w Rudniku nad Sanem. Książka ukazała się w 2019 roku.