Koło Duszpasterstwa Głuchych w WSD Sandomierz

1324
dav

Wśród różnych kół zainteresowań, które umożliwiają klerykom sandomierskiego seminarium lepsze przygotowanie do kapłaństwa jest duszpasterstwo niesłyszących. Dlatego priorytetem tej grupy jest nauka podstaw języka migowego, sposobu myślenia i funkcjonowania osób niesłyszących, udział w spotkaniach integracyjnych z głuchymi oraz w czasie Mszy Świętej sprawowanej w języku migowym.
W ramach działalności Koła Duszpasterstwa prowadzony jest także kurs języka migowego. Obecnie uczestniczy w nim czterech alumnów z pierwszego roku. Ich starsi koledzy kontynuują naukę, a jednocześnie uczą młodszych podstaw języka migowego.
Więcej o działalności Koła Duszpasterstwa można zobaczyć na stronie internetowej:
http://wsdsandomierz.pl/kolo-duszpasterstwa-gluchoniemych-przy-wsd-sandomierz