Od 17 lat Głusi w Polsce są oddani Chrystusowi Królowi

817

Dnia 6 lipca 2002 r., podczas dziesiątej pielgrzymki Głuchych do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, niesłyszący przyjęli Chrystusa Króla za swojego Pana i Władcę. Ten akt intronizacji przypominany jest każdego roku, gdy w Uroczystość Chrystusa Króla odnawiany jest Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. O królowaniu Jezusa w sercach wszystkich niesłyszących przypomina także pamiątkowa figura Chrystusa Króla, przywieziona z Kałkowa do każdego duszpasterstwa w naszej diecezji.