Diecezjalna Pielgrzymka Głuchych do Matki Bożej Janowskiej (10 października 2021)

837

W miesiącu maryjnym głusi z diecezji sandomierskiej kolejny raz pielgrzymowali do sanktuarium maryjnego, tym razem do Janowa Lubelskiego – Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej.

Niesłyszący z rejonów sandomierskiego, tarnobrzeskiego oraz stalowowolskiego wraz ze swoimi duszpasterzami uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Zjawienia, której przewodniczył ks. Stanisław Gurba – diecezjalny duszpasterz. Oprawę liturgiczną przygotowali gospodarze miejsca – głusi z regionu janowskiego, a kazanie wygłosił ich duszpasterz – ks. Paweł Surowiec.

Kolejnym punktem pielgrzymki było zwiedzanie zespołu kościoła podominikańskiego oraz muzeum parafialnego. Na zakończenie zaś wspólne grillowanie.