Ze zbiorów Sióstr Salezjanek

578

Pierwsi głusi w Lecce (Włochy), którzy byli nauczani przez instruktora wspomagającego, zanim zostało powołane Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc (przed 1885 r.).