Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących, Samotnych oraz Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem, fot. SG (21 sierpnia 2018)