IV etap znoszenia obostrzeń (od 30 maja)

643

Od 30 maja zostaje zniesiony limit wiernych uczestniczących w sprawowanej liturgii.
Zapraszamy do naszych kościołów