W 4 rocznicę odejścia do Domu Ojca

207

W niedzielę, 2 czerwca 2024 o godz. 12.00 W Sanktuarium w Kałkowie modlono się w intencji śp. ks. inf. Czesława Wali w 4 rocznicę śmierci. Mszy św. przewodniczył Kustosz Sanktuarium, a kazanie ‐ wspomnienie o ks. Wali – wygłosił ks. prof. Wiesław Przegoda z KUL-u. Wśród wielu grup i pielgrzymów byli także niesłyszący wraz z duszpasterzem diecezjalnym ks. Stanisławem Gurbą.