Życzenia dla niesłyszących z okazji wspomnienia św. Filipa Smaldone

445

Życzenia dla niesłyszących w LIS (Lingua Italiana dei Segni – włoski język migowy) składa siostra Dolores ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc. Na język polski tłumaczy s. Bonita i s. Katarzyna z Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu.

Włosko-polskie życzenia dla niesłyszących to film przygotowany w ramach realizowanego przez Fundację FONIS zadania publicznego „Festyn św. Filipa Smaldone 2021” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.