Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej w Internecie

647

Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej prowadzi ewangelizację i otacza troską głuchych i słabosłyszących poprzez Msze Święte i nabożeństwa sprawowane w języku migowym, posługę sakramentalną i przygotowanie do nich, katechezę i wiele innych spraw związanych z życiem codziennym. Informację o naszej działalności można znaleźć:
* na oficjalnej stronie: www.effatha.diecezjasandomierska.pl
* na facebook’u: www.facebook.com/diecezjasandomierska
* na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWcTI2gHnnuolEFxhf2qslg/featured
* na tweeter: https://twitter.com/NiesDiec
oraz w wielu innych miejscach w internecie.

P.S. Piękna grafika podkreślająca, że w naszej diecezji zamieszkał na stałe św. Filip Smaldone, patron niesłyszących i założyciel Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, została przygotowana przez Siostrę Annę Marię (odwiedź jej profil na facebook’u), która pięknie pisze w języku polskim. Zapraszamy do nas!!!