Warsztaty dla młodych filmowców w Warszawie

921

W dniu 16 marca 2019 r. grupa młodych filmowców działająca w Duszpasterstwie Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej, wzięła udział w warsztatach zorganizowany przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie. Anna Zadworna (licealistka) i Aleksandra Żołopa (gimnazjalistka) przygotowują reportaż o udziale osób niesłyszących w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (2016). W ramach warsztatów został wyświetlone próbne nagrania przygotowane i przesłane przez młodych w ramach pierwszego etapu konkursu. Następnie specjaliści prowadzący zajęcia z młodzieżą pomogli im rozwinąć koncepcję filmu, dopracować go technicznie, dziennikarsko a także pod względem scenariuszowym.

Ostateczna wersja nagrania zostanie przygotowana do 30 kwietnia, natomiast finał konkursu przewidziany jest na koniec maja tego roku.

Nagranie próbne pokazane na warsztatach filmowych w Warszawie (wersja z napisami):