Chrystus Zmartwychwstał!!!

787

Życzenia pokoju, miłości i nadziei; wielu łask Bożych od Zmartwychwstałego i siły do kroczenia drogą chrześcijańską dla niesłyszących, ich rodzin i przyjaciół z diecezji sandomierskiej, Polski i świata

życzy
ks. Stanisław Gurba
Diecezjalny Duszpasterz