Ks. Tomasz Filinowicz z Wrocławia nowym Ogólnopolskim Duszpasterzem Niesłyszących

449

Biskupi dokonali wyborów do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Przez kolejne pięć lat Ogólnopolskim Duszpasterzem Niesłyszących będzie ks. Tomasz Filinowicz, pracujący z głuchymi we Wrocławiu. Gratulujemy.

Dziękujemy też za pięć lat pracy ks. Łukasza Pasuto z Katowic.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/81490/Biskupi-dokonali-wyborow-do-gremiow?fbclid=IwAR1-Jx4ZIWpvWD0O5ZLprJYTvdXnLWAS32szcyd6XNBaCqbgxbLVeLDbmW8