Zapisane w pamięci i fotografii – spotkanie w Sandomierzu (22.09.2019)

738

„Witamy na stronie Duszpasterstwa Niesłyszących”, taki post został opublikowany 1 września 2017 roku. Minęły ponad dwa lata mojej pracy z głuchymi w SANDOMIERZU. Trochę materiału fotograficznego i filmowego się zebrało.

Na spotkaniu 22 września 2019 r., po niedzielnej Mszy św., udało się pokazać część zdjęć i przypomnieć cudowne chwile, pełne radości ze spotkań w duszpasterstwie niesłyszących.