Diecezjalny dzień skupienia sióstr zakonnych

611
dav

Wspólnota Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc z Rudnika nad Sanem w dniu 17 listopada 2018 r. po raz pierwszy uczestniczyła w dniu skupienia, organizowanym regularnie przez diecezjalne duszpasterstwo osób konsekrowanych. Tym razem słowo Boże głosił ks. dr Michał Grochowina, oficjał sądu biskupiego w Sandomierzu. Comiesięczne spotkania formacyjne odbywają się zazwyczaj w stolicy diecezji i gromadzą przedstawicieli ze wszystkich żeńskich wspólnot zakonnych, które działają na tym terenie.