Dzień Głuchego w Sandomierzu – 1 października 2017 r.

775

Na zakończenie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Głuchych i Języka Migowego Duszpasterstwo Niesłyszących wraz z Polskim Związkiem Głuchych w Sandomierzu zorganizowało spotkanie dla osób z uszkodzonym słuchem z naszego miasta i okolic. Święto obchodzone od 1958 r. w wielu krajach na całym świecie w ostatni tydzień września jest okazją do zwrócenia uwagi na obecność tych ludzi w środowisku. Głusi uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej w języku migowym w kościele św. Józefa, potem spotkali się przy wspólnym posiłku. Ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Potrzebują jednak wsparcia i akceptacji ze strony słyszących, również w zakresie duszpasterskim.

01