Modlitwa śpiewana: Aniele Boży Stróżu Mój

1154

„Aniele Boży Stróżu Mój”Słowa:Tradycyjne: Migają: Anastazja Swoboda, Magdalena Majewska, Daria Kubiak, Katarzyna Żynda; Tłumaczenie – Eunika Lech; Antek Piekut: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”
Muzyka:
Jacek Konieczny; Śpiewa: Joanna Konieczna; Klarnet: Marcin Piekut
Montaż i zdjęcia – Jordan Kurc