Ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli

1621

Na zdjęciu (od lewej, stoją): Bogdan Tracz, Grzegorz Sieradzan, Halina Tracz, Ludmiła Kijak, Wiesława Nadolska, Stanisław Wolan, Czesław Wolan, Monika Król, Dorota Kalarus, Stanisława Januszewska, Kazimierz Januszewski, Mieczysław Bekiesz
(od lewej, siedzą): Ewa Rosowicz, Katarzyna Zadworna, Lucyna Kozioł, Joanna Balcarcel, Helena Czech, Zofia Kawecka

Miejsce: Sandomierz
Rok: 1999 (12 czerwca)
Wydarzenie: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
ⓒ Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej