Ogólnopolskie rekolekcje dla młodzieży niesłyszącej w Poznaniu (18-24 sierpnia 2019)

653

Młodzi z diecezji sandomierskiej: informacje i zapisy – ks. Stanisław Gurba, e-mail: nieslyszacy.sandomierz@gmail.com; tel. 663-212-770; facebook.com/diecezjasandomierska