Dzień dla Ucha i Słuchu – projekt społeczno-edukacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego

1111

Międzynarodowy Tydzień Głuchych (ang. International Week for the Deaf), który kończy się w ostatnią niedzielę września, ma na celu zwrócenie uwagi polityków, władz, opinii publicznej i mediów na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. przed dyskryminacją. Podczas obchodów Tygodnia są organizowane imprezy, marsze, kampanie i spotkania, poświęcone promowaniu praw ludzi niesłyszących.

Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej włącza się w te działania poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży słyszącej zajęć z zakresu funkcjonowania niesłyszących w społeczeństwie oraz propagowanie języka migowego. Zajęcia poprowadzą katecheci, którzy znają język migowy i mają doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi.

Obecnie w diecezji sandomierskiej funkcjonuje sześć ośrodków duszpasterskich, gdzie w wyznaczonym czasie gromadzą się osoby niesłyszące i uczestniczą we Mszy Świętej sprawowanej w języku migowym, korzystają z sakramentów świętych. Sześciu kapłanów i dwie siostry zakonne są zaangażowani czynnie w duszpasterstwo, poprzez kierowanie tymi punktami duszpasterskimi. Ponadto czterech księży ukończyło specjalistyczne kursy z zakresu znajomości języka migowego i funkcjonowania niesłyszących. Projekt realizowany z okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych jest okazją, aby wspólnie włączyć się w pracę na rzecz osób niesłyszących.