Rodzina św. Filipa Smaldone

769

Charyzmat „smaldoński” jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, nie zaś wyłącznie dla Sióstr Salezjanek Świętych Serc; w ostatnich latach ukształtowały się w sposób spontaniczny i wolny Ruch w nurcie duchowości Świętego. Wyliczamy je w porządku chronologicznym: 
* RUCH GISMA (Młodzież Smaldońska) utworzony w 1995 roku, w przeddzień beatyfikacji Księdza Filipa Smaldone
* ORGANIZACJA WOLONTARYSTYCZNA „Filip Smaldone” organizacja non-profit, utworzona 24 czerwca 1999, z siedzibą w San Cesario di Lecce 
* STOWARZYSZENIE „MISJA EFFATHA non-profit”, założona 27 grudnia 2007 roku, jako owoc kanonizacji Księdza Filipa, z siedzibą w Rzymie – ul. Tor de’ Schiavi 404;
* RUCH ŚWIECKI SMALDONIANI, założona we wrześniu 2009 r., z siedzibą w Rzymie – ul. Tor de’ Schiavi 404. 
Są to stowarzyszenia ludzi świeckich, którzy tworzą i pracują w charyzmacie smaldońskim, żyją w społeczeństwie i poszukują chrześcijańskiego stylu życia, są głosem tych, którzy głosu nie mają. 
STOWARZYSZENIE „MISJA EFFATHA non-profit”, w szczególności stawia sobie za cel opiekę nad osobami z wadami słuchu, ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywania kobiet we Włoszech i poza granicami, wspieranie dzieła misyjnego Zgromadzenia. Poprzez swoją działalność pokazuje wielkie kapłańskie serce św. Filipa Smaldone, które tętni życiem w duszy wielu osób konsekrowanych, jak i wielu osób świeckich zaangażowanych w dzieło międzynarodowej solidarności i życia ewangelicznego. 
Każde Stowarzyszenie i Ruch ma swoją własną Radę Programową i lokalnych przedstawicieli w biurach terenowych, ma własny Statut i Regulamin, ale koordynację powierza się Przełożonej Generalnej Sióstr Salezjanek Świętych Serc, co zostało określone w dokumencie z grudnia 2012 roku.