Jubileusz 30-lecia duszpasterstwa w Stalowej Woli (1980 – 2010)

650

Duszpasterstwo Niesłyszących w Stalowej Woli istnieje formalnie od 1980 roku, chociaż pierwsze msze święte dla głuchych odprawiane były przez ks. Stanisława Krzywińskiego z Przemyśla już pod koniec lat 70-tych. Dziś Duszpasterstwo Niesłyszących, które działała przy Parafii św. Floriana obchodzi Jubileusz 30-lecia istnienia. W 1980 roku został bowiem mianowany pierwszy duszpasterz głuchych. Został nim ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski – dzisiejszy biskup Edward Frankowski, dlatego duszpasterstwo było prowadzone początkowo przy parafii konkatedralnej. W 1982 roku opiekę nad głuchoniemymi przejął ks. Stanisław Grygiel. Posługę tę pełnił do roku 1989, kiedy to duszpasterstwo zostało powierzone ks. Januszowi Filarowskiemu. Ponieważ ks. Filarowski był wikariuszem parafii św. Floriana, praca duszpasterska przeniosła się do kaplicy św. Anny – na teren parafii św. Floriana. W 1996 roku ks. Filarowski został przeniesiony do Ostrowca Świętokrzyskiego. Mimo odległości, raz w miesiącu przyjeżdżał do Stalowej Woli, aby umożliwić głuchym skorzystanie z sakramentu pokuty i odprawić Mszę Świętą w języku migowym. Od września 2001 do czerwca 2006 roku, posługę wśród niesłyszących sprawował ks. Tomasz Furmanek – ówczesny wikariusz parafii św. Floriana. Od 2006 r. duszpasterstwo nad grupą prowadzą wikariusze z parafii Pysznica – przez 2 lata ks. Dominik Bąk, kolejne 2 lata ks. Stanisław Gurba.

Pamiętając o tych wszystkich, którzy pomagają głuchoniemym, troszczą się o nich, polecajmy ich naszym modlitwom.

Stalowa Wola, 24 czerwca 2010 r.