Z wizytą we wrocławskim duszpasterstwie niesłyszących

858