„Któryś za nas cierpiał rany…”, 1 Niedziela Wielkiego Postu w Sandomierzu

627

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. Poprzez modlitwę przygotowujemy serca na przeżycie najważniejszych świąt dla chrześcijan, Wielkanocy. Szczególną pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu jest udział we Mszy św. i nabożeństwie drogi krzyżowej.

W Sandomierzu przez cały Wielki Post po Mszy Świętej jest migana droga krzyżowa. Podczas nabożeństwa głusi idą za krzyżem rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowej.