Letni Kurs Języka Migowego w Katowicach (od 29 lipca do 13 sierpnia 2019 roku)

755

W Katowicach trwa letni kurs języka migowego dla księży, kleryków, sióstr zakonnych, katechetów świeckich oraz osób pracujących w duszpasterstwie niesłyszących. Z naszej diecezji uczestniczy dwóch kleryków Damian Surowiec i Piotr Żurawski, którzy należą do seminaryjnego koła duszpasterstwa głuchych.

Oto kilka zdjęć, które dotarły do nas z Katowic: