Ze zbiorów Andrzeja Tracza

989

II Zlot Lektorów Świeckich Niesłyszących w Kałkowie, 3 sierpnia 2017, zorganizowany przez ks. infułata Czesława Walę. Obrady dotyczyły stosowania PJM przez lektorów świeckich podczas Mszy Świętej i nabożeństw liturgicznych.