Międzynarodowy Dzień Głuchego w Sandomierzu (23.09.2018)

769

Zdjęcia: Józef Prokop, Sylwia Obarska, Andrzej Tracz
Montaż: Stanisław Gurba
ⓒ Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej (2018)