Listopadowe spotkanie w Rudniku nad Sanem (3 listopada 2019)

434

W pierwszą niedzielę miesiąca listopada była kolejna Msza św. dla niesłyszących sprawowana w kaplicy św. Filipa Smaldone w Rudniku nad Sanem. Po Eucharystii odbyło się spotkanie integracyjne. Na kolejne zapraszamy 1 grudnia.