Modlili się nie tylko za poległych w obronie Ojczyzny

688

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. Duszpasterstwo Niesłyszących w Sandomierzu w tzw. Wypominkach modliło się za biskupów, kapłanów, siostry zakonne, a także za osoby niesłyszące, bliskich, krewnych, znajomych, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. W 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości nie zapomnieliśmy też o tych, którzy oddali swe życie za wolną Polskę.
Wszystkim zmarłym, którzy potrzebują naszej modlitwy:
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.